Geen uniform loonbegrip voor eindheffing

6 september 2012 | Door redactie

De komst van de Wet uniformering loonbegrip betekent niet dat álle ongelijkheden in heffingsgrondslag worden opgeheven. Voor loon dat via eindheffing wordt belast, blijft bijvoorbeeld een afwijkende heffingsgrondslag bestaan.

Op 1 januari 2013 wordt de Wet uniformering loonbegrip van kracht. Dat betekent dat u voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) en de premies werknemersverzekeringen voortaan dezelfde heffingsgrondslag gebruikt. Als een loonbestanddeel loon is voor de werknemersverzekeringen, is het dat dus ook voor de andere loonheffingen. Dit maakt de loonberekening overzichtelijker.

Eindheffing blijft alleen loon voor de loonbelasting

Toch blijven er nog een paar voordelen over met een afwijkende grondslag. Loon dat u niet bij de werknemer belast, maar via eindheffing voor rekening van uw onderneming laat komen, is ook in 2013 namelijk alleen loon voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen. U hoeft er dus geen inkomensafhankelijke bijdrage ZVW en werknemersverzekeringen over te berekenen.

Bij eindheffing geen administratie per werknemer

Voor eindheffing blijft een uitzondering gelden omdat u eindheffingsbestanddelen lang niet altijd per werknemer administreert. Daardoor is het niet mogelijk om te toetsen of het loon dat u onder eindheffing brengt al hoger is dan het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen en het maximumbijdrageloon voor de bijdrage ZVW. Voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen geldt geen maximum. Voor de eindheffing kan een vast percentage of bedrag gelden of een speciale tabel.