Gegevens loonaangifte snel in polisadministratie

14 november 2016 | Door redactie

UWV en de Belastingdienst willen de loonaangifte graag zo snel mogelijk van uw organisatie ontvangen. Op die manier zijn de loongegevens eerder beschikbaar in de polisadministratie, waar veel instanties uit putten.

De regel is dat werkgevers de aangifte loonheffingen binnen 31 dagen na afloop van het aangiftetijdvak moeten indienen. Ze hoeven echter niet tot die deadline (tool) te wachten. Steeds meer organisaties blijken de loonaangifte al eerder in te dienen. Op het moment ontvangt de Belastingdienst de gegevens van ruim twee miljoen werknemers al vóór het einde van het aangiftetijdvak.

UWV verrekent inkomsten meteen met uitkering

De gegevens uit de loonaangifte worden doorgesluisd naar de polisadministratie bij UWV. Die wordt gebruikt door UWV zelf (voor het berekenen van de hoogte van toeslagen en uitkeringen bijvoorbeeld), maar ook door allerlei andere instanties, zoals gemeenten, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het College van Zorgverzekeringen, pensioenfondsen, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en de Sociale Verzekeringsbank.
Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) verrekent UWV de inkomsten van uitkeringsgerechtigden gelijktijdig met hun uitkeringen. Hoe eerder de loongegevens in de polisadministratie bekend zijn, hoe kleiner de kans dat er achteraf nog verrekeningen nodig zijn. Dat scheelt dus administratieve rompslomp.

Loonaangifte tegelijk met loonstrookjes versturen

De Belastingdienst en UWV roepen werkgevers dan ook op om de loonaangifte zo snel mogelijk in te dienen. Als het aan hen ligt, doet uw organisatie dat tegelijk met het versturen van het loonstrookje naar de werknemer.

Meer informatie over de verplichtingen rondom de loonaangifte vindt u in de toolbox Verwerk de aangifte loonheffingen in zeven stappen.