Gegevens voor de loonheffingen op de schop

24 juni 2016 | Door redactie

In de loonaangifte van 2017 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft een regeling gepubliceerd die onder meer twee overbodige rubrieken uit de zogeheten gegevensset loonheffingen schrapt.

Eén van de rubrieken die per 2017 uit de loonaangifte verdwijnt, heeft betrekking op het rentevoordeel van personeelsleningen. De rubriek ‘Personeelslening waarvan de rente- en/of kostenvoordelen niet tot het loon zijn gerekend’ bestaat nog wel in de loonaangifte van 2016, maar mag al niet meer worden gebruikt. Na het schrappen van het onbelaste rentevoordeel van een personeelslening voor de eigen woning (tool) per 1 januari 2016 is de rubriek alleen nog van toepassing op personeelsleningen voor de aanschaf van een fiets, elektrische fiets of elektrische scooter.

Beperking van aan te leveren gegevens

Dat is niet voldoende om een aparte rubriek voor in stand te houden. De overheid wil het aantal gegevens die werkgevers moeten aanleveren namelijk zo veel mogelijk beperken. Toen de nieuwe regels voor de woninglening definitief werden, was het echter te laat om de rubriek nog uit de loonaangifte van 2016 te verwijderen. Dat gebeurt nu dus alsnog.

SV-dagen niet nodig voor uitvoering sociale verzekeringen

Een andere rubriek die geschrapt wordt, is het aantal SV-dagen. Deze kan verdwijnen omdat in de praktijk is gebleken dat de socialeverzekeringswetten ook prima uitgevoerd kunnen worden op basis van breder toepasbare gegevens uit de loonaangifte, zoals ‘verloonde uren’.