Gegevensspecificatie loonaangifte 2017 online

16 februari 2017 | Door redactie

In de gegevensspecificatie aangifte loonheffingen staat precies wat de gegevens betekenen die uw organisatie in de loonaangifte aan de Belastingdienst verstrekt. De gegevensspecificatie voor 2017 is onlangs openbaar gemaakt.

Werkgevers die aangifte loonheffingen doen, verstrekken daarbij behoorlijk wat gegevens aan de Belastingdienst. In de gegevensspecificatie aangifte loonheffingen staat precies wat die gegevens betekenen, welk formaat ze mogen hebben en wat de toegestane waarden zijn. Ten opzichte van 2016 zijn een aantal codes voor de loonaangifte veranderd en zijn er nieuwe aangiftetijdvakken voor de loonheffingen (tool). De gegevensspecificatie is eigenlijk bedoeld voor de ontwikkelaars van salarissoftwarepakketten. Zij hebben er daarom al eerder beschikking over gekregen.

Ook eisen aangiftebericht in specificatie

Naast de informatie over de gegevens staat in de gegevensspecificatie aangifte loonheffingen 2017 (pdf) ook aan welke eisen het aangiftebericht moet voldoen en waarop de Belastingdienst en UWV het aangiftebericht controleren. Voldoet een aangiftebericht van uw organisatie aan alle eisen, dan kunnen de Belastingdienst en UWV de aangifte verwerken. Voldoet een aangiftebericht niet, dan kunnen zij het bericht niet als aangifte accepteren. Uw organisatie heeft in dat geval dus eigenlijk geen loonaangifte gedaan.

Oude correcties volgens oude eisen

De specificaties in de gegevensspecificatie aangifte loonheffingen 2017 geldt alleen voor de loonaangiften die uw organisatie over 2017 doet. Voor correcties over oude jaren – 2011 tot en met 2016 – gelden de specificaties van het jaar waarvoor de correctie gedaan wordt.