Gevolgen hoofdlijnenakkoord voor salarisadministratie

16 mei 2024 | Door redactie

Het is eindelijk zover: de PVV, VVD, NSC en BBB zijn het eens geworden over een hoofdlijnenakkoord. Ook voor de salarisadministratie staan hierin genoeg zaken waarmee rekening moet worden gehouden. Zo gaat de premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) omhoog en komen er strengere eisen voor de kennismigrant.

Het heeft maanden geduurd, maar de partijen van het nieuw te vormen kabinet – PVV, VVD, NSC en BBB – hebben een hoofdlijnenakkoord afgesproken. Hierin staat onder meer dat in het kader van het vergroten van de bestaanszekerheid en stimuleren van koopkracht, werken meer moet lonen. De partijen willen dit onder meer bereiken door:

  • Meer zekerheid op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld voor echte zelfstandigen (zzp’ers) in het zelfstandigenbeleid en door regulering van de uitzendsector. De wetsbehandeling van de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (VBAR) wordt voortgezet.
  • Stapsgewijze verbeteringen in de sociale zekerheid, fiscale regelingen en de toeslagen, zodat werken meer loont. Wat dit precies inhoudt wordt niet verduidelijkt. Ook wordt er wetgeving voorbereid voor een hervorming van het toeslagen- en belastingstelsel.
  • Meer koopkracht en lastenverlichting voor middeninkomens, bijvoorbeeld door een derde belastingschijf in de loon- en inkomstenbelasting toe te voegen.
  • Compensatie voor werkgevers via de premie voor de Aof (Arbeidsongeschiktheidsfonds). Dit is vanwege de verlaging van het eigen risico, waardoor onder meer de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW (infographic) automatisch zal stijgen.

Meer geld door niet doorgaan extra verhoging minimumloon

Een verhoging van de premie voor de Awf (Algemeen werkloosheidsfonds) voor zowel vaste als flexibele contracten per 2026 met 0,1%-punt moet € 245 miljoen aan extra inkomsten opleveren. Verder willen de formerende partijen de middelen die vrijkomen door het niet doorgaan van de extra verhoging van 1,2% per 1 juli 2024 van het wettelijke minimumloon gebruiken als dekking voor enkele voorstellen uit het hoofdlijnenakkoord.

Strengere eisen voor kennismigranten

De rechtse coalitie heeft ook plannen voor arbeidsmigratie. Zo willen de partijen onder meer nog bekijken of en zo ja, welke fiscale voordelen onder de extraterritoriale kostenregeling worden versoberd. Vorig jaar stemde de Tweede Kamer nog in met versobering de 30%-regeling. Een ander plan is om de kwalificatie-eisen van de kennismigrantenregeling aan te scherpen en te verhogen.