Golfkosten onder voorwaarden aftrekbaar

23 augustus 2010 | Door redactie

Onder voorwaarden mag u de contributie van uw golfclub in principe als representatiekosten aftrekken in uw aangifte Inkomstenbelasting (IB). U moet dan bijvoorbeeld wel aannemelijk maken dat het gaat om zakelijke kosten. Gerechtshof Arnhem heeft dat gezegd in een recent gepubliceerde uitspraak. Of deze mogelijkheid in stand blijft is echter de vraag, omdat er hier Kamervragen over zijn gesteld.

De ondernemer in deze rechtszaak handelde in luxe tweedehands kleding. Deze kleding kwam binnen via directe contacten op de golfbaan waar een zogenoemd ‘bedrijfslidmaatschap' was afgesloten. Dit hield in dat de kledinghandelaar een reclamebordje mocht ophangen in het clubgebouw en het recht had om de baan te gebruiken. Bij de aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen (IB/PVV) trok de ondernemer de contributie jarenlang af als ‘sponsorkosten', totdat de inspecteur in 2008 navorderingsaanslagen oplegde omdat hij het hier niet mee eens was. Hij vond namelijk dat er sprake was van standsuitgaven en deze mochten niet worden afgetrokken omdat ze privé waren..

Drempel niet gehaald

Na jaren procederen deed het Arnhemse hof uitspraak in de zaak. Volgens de rechter was er wel degelijk sprake van zakelijke kosten, omdat de ondernemer door het lidmaatschap in contact kon komen met potentiële leveranciers. De kosten waren alleen niet aftrekbaar als sponsorkosten, omdat de ondernemer in ruil hiervoor gebruik mocht maken van de golfbaan. Wel was volgens de rechter sprake van representatiekosten. Helaas voor de ondernemer haalde zij de drempel hiervoor niet en bleven de navorderingsaanslagen intact. In een reactie op deze uitspraak zijn onlangs
Kamervragen gesteld aan demissionair minister De Jager van Financiën. De mogelijkheid bestaat dus dat de aftrekmogelijkheid sneuvelt.
Tweede Kamer, Kamervragen 2009-2010, vraagnr. 2010Z11692
Rechtbank Arnhem, 23 februari 2010, LJN: BM1911