Gratis modelbrief voor bezwaar crisisheffing

27 mei 2013 | Door redactie

Met de standaardbrief bezwaar aangifte loonheffingen 2013 maakt Rendement het u heel gemakkelijk om nog even snel bezwaar te maken tegen de door uw onderneming afgedragen werkgeversheffing hoog loon.

Zoals u al eerder heeft kunnen lezen (bijvoorbeeld in het bericht ‘U kunt nog bezwaar maken tegen de crisisheffing’) is de pseudo-eindheffing hoog loon mogelijk in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het is namelijk de vraag of de terugwerkende kracht van deze crisisheffing wel toegestaan is.

Bezwaar binnen zes weken na betaling aangifte

Als de rechter besluit dat de crisisheffing inderdaad niet met terugwerkende kracht mag worden toegepast, wilt u de ten onrechte afgedragen heffing natuurlijk terugkrijgen. Dat kan alleen als u tijdig bezwaar heeft gemaakt tegen uw eigen aangifte. Dit moet u binnen zes weken doen na de datum waarop u de volgens de loonaangifte verschuldigde loonheffingen heeft betaald.
Hanteert uw onderneming een loontijdvak van een maand en betaalt u op de uiterste betaaldatum, dan moet het bezwaarschrift tegen uw aangifte van maart vóór 12 juni bij de Belastingdienst binnen zijn. Doet u elke vier weken aangifte loonheffingen, dan heeft u nog de hele maand juni om bezwaar te maken tegen de aangifte van periode 4-2013.

Standaardbrief maakt bezwaar maken eenvoudig

Bezwaar maken wordt extra eenvoudig met de standaardbrief Bezwaar aangifte loonheffingen – werkgeversheffing hoge lonen van Rendement. Hier hoeft u alleen nog maar de gegevens van uw onderneming in te vullen.