Grens crisisheffing schuift op

8 juli 2015 | Door redactie

Onlangs heeft advocaat-generaal (AG) Wattel van de Hoge Raad aangegeven dat hij van mening is dat de extra heffing over inkomens boven € 150.000, de crisisheffing, in 2012 onrechtmatig is ingevoerd. Dit komt volgens hem doordat de heffing met terugwerkende kracht is ingevoerd. Volgens de AG geldt de crisisheffing pas vanaf 25 mei 2012, de dag dat de crisisheffing inging.

De pseudo-eindheffing hoge lonen, ook wel de crisisheffing genoemd, werd in eerste instantie ingevoerd als een eenmalige maatregel met terugwerkende kracht. Veel ondernemingen tekenden beroep aan tegen deze onverwachte heffing. De conclusie van de AG is nu gepubliceerd, waarin hij stelt dat de crisisheffing deels onrechtmatig is. De maatregel had volgens de AG niet met terugwerkende kracht ingevoerd mogen worden. Het is nog niet bekend wanneer de Hoge Raad definitief uitspraak doet.

Eerdere procedures hadden geen succes

In eerdere rechtszaken kregen protesterende ondernemingen geen gelijk. In alle gevallen oordeelde de rechter dat de regering de vrijheid had om de maatregel met terugwerkende kracht in te voeren. De conclusie van de AG sluit  wel aan bij een uitspraak van Rechtbank Noord-Holland, maar de grens ligt anders. Rechtbank Noord-Holland legde de grens nog bij 26 april 2012, toen de crisisheffing in het Begrotingsakkoord werd afgesproken. De AG wil de grens waarschijnlijk verder opschuiven, naar 25 mei 2012.
Parket bij de Hoge Raad, 18 juni 2015, ECLI (verkort): 947