Groter deel van BIK gaat naar mkb

12 november 2020 | Door redactie

De coalitiepartijen hebben een voorstel ingediend waarin is opgenomen dat de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) wordt aangepast. Hierdoor komt de korting voor een groter deel bij het mkb terecht. Waar eerst 59% voor het mkb bestemd was wordt dit door het voorstel 65%. Om dit te realiseren zijn de percentages van de kortingen veranderd.

Het kabinet wil met de BIK werkgevers stimuleren om investeringen te doen tijdens de economische crisis die een gevolg is van het coronavirus. De investeringen moeten hierdoor naar voren worden gehaald. Ondernemers die voor 2023 voor minstens € 20.000 nieuwe bedrijfsmiddelen aankopen krijgen een korting op hun loonheffingen via een afdrachtvermindering. Er is echter veel weerstand tegen de regeling.

Tarief van 3% gaat naar 3,9%

De BIK is onderdeel van het Belastingplan 2021. Met het goedkeuren van dat plan door de Tweede en Eerste Kamer wordt dus ook de BIK goedgekeurd. Om, vanwege de weerstand, meer draagkracht te kweken voor de BIK is er een amendement door de coalitiepartijen ingediend. Hieruit blijkt dat het percentage van de BIK, dat ten goede moet komen aan het mkb, omhoog gaat van 59% naar 65%. Hiervoor schuift het kabinet met de twee tarieven van de BIK.  Op investeringen van € 20.000 tot € 5 miljoen gaat de korting van 3% naar 3,9%. Voor de investeringen boven de €  5 miljoen wordt de korting verlaagd van 2,44% naar 1,8%.

Bijlagen bij dit bericht