Handboek Loonheffingen 2021 online gepubliceerd

Het Handboek Loonheffingen 2021 staat online. In het Handboek vindt u alle informatie over de loonheffingen voor 2021. Ook de coronamaatregelen die tijdelijk van toepassing zijn, zijn in de informatie verwerkt.

18 maart 2021 | Door redactie

Het Handboek Loonheffingen 2021 is het naslagwerk van de Belastingdienst over alles wat met de (aangifte) loonheffingen te maken heeft. De wijzigingen uit de eerder gepubliceerde Nieuwsbrieven Loonheffingen 2021 zijn er in verwerkt, evenals de aanvullingen uit de coronabijlage bij het Handboek Loonheffingen 2020 die nu nog relevant zijn. 

Twee extra stappen toegevoegd

De eerste hoofdstukken van het Handboek vormen zoals gebruikelijk een stappenplan. Hierin heeft de Belastingdienst twee extra stappen toegevoegd. Het gaat om de stappen loontijdvakkensystematiek en voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR), stap 5 en 6. In deze stappen leest u informatie uit de VCR-notitie. In een volgende uitgave van het Handboek gaat de Belastingdienst ook informatie die nu nog elders in het Handboek staat in deze hoofdstukken integreren. Daarnaast is het Handboek onder meer uitgebreid met informatie over de mogelijkheden om de studiekosten van kinderen van werknemers te vergoeden, de tijdelijke baangerelateerde investeringskorting (BIK) en de tijdelijke RVU-drempelvrijstelling. Over dit laatste onderwerp zijn in de bijlagen van het Handboek voorbeelden toegevoegd. 

Handboek Loonheffingen met register

Gebruikers die er de voorkeur aan geven om het Handboek op papier te raadplegen, moeten het zelf printen. Een trefwoordenregister is dan erg handig, maar de Belastingdienst maakt dit al jaren niet meer. Zoals ieder jaar heeft Rendement het ontbrekende register alsnog voor u samengesteld. U kunt het complete Handboek Loonheffingen 2021 met register (tool) nu downloaden.