Handboek Loonheffingen 2022 gepubliceerd

17 februari 2022 | Door redactie

De Belastingdienst heeft het Handboek Loonheffingen 2022 gepubliceerd. In het Handboek vindt u alle informatie over de loonheffingen voor 2022, zoals over de gedifferentieerde premie Aof die sinds dit jaar geldt.

Het Handboek Loonheffingen 2022 is het naslagwerk van de Belastingdienst over alles wat met aangifte loonheffingen te maken heeft. De wijzigingen uit de eerder gepubliceerde Nieuwsbrieven Loonheffingen 2022 zitten in het Handboek verwerkt en er zijn verduidelijkingen, aanvullingen en wijzigingen aangebracht. Voorin in het Handboek is een ‘versiebeheer’ opgenomen, waarin duidelijk de aanpassingen op een rij staan. Zo heeft de fiscus de paragraaf over de ‘Gedifferentieerde premie Aof’ (7.4) volledig herschreven en voorbeelden toegevoegd. Met ingang van 1 januari 2022 is de basispremie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) vervangen door een gedifferentieerde premie. Door de differentiatie betalen kleine werkgevers minder premie.
Verder staat in het Handboek het (gewijzigde) standpunt dat een tijdelijke urenuitbreiding van een vast contract niet altijd een nieuwe (tijdelijke) arbeidsovereenkomst hoeft te zijn. Werkgevers kunnen in zo’n geval de lage premie voor de Werkloosheidswet (WW) betalen.

Nieuwe paragraaf over rubrieken voor arbeidsvoorwaardenbedrag

Verder is in het hoofdstuk ‘Rubrieken van de aangifte loonheffingen’ (29) code G (aanvullend geboorteverlof) verwijderd en code K (kindverlof) toegevoegd. Vanaf 2022 geldt, voor zowel aanvullend geboorteverlof als betaald ouderschapsverlof, in de rubriek ‘code incidentele inkomstenvermindering’ één nieuwe code, namelijk de code K. Ook is de definitie van code K in het Handboek gewijzigd en aangevuld met de regeling betaald ouderschapsverlof die per 2 augustus 2022 in gaat. Verder is er een heel nieuwe paragraaf met een toelichting op de rubrieken voor het arbeidsvoorwaardenbedrag opgenomen. De rubrieken zijn toegevoegd vanwege de opkomst van diverse vormen van door de werknemer te besteden budgetten, zoals individueel keuzebudget (IKB), persoonlijk keuzebudget (PKB), employee benefit of vergelijkbare benamingen.
Het hoofdstuk over de Levensloopregeling is verwijderd, omdat de regeling is komen te vervallen.

Trefwoordenregister van Handboek Loonheffingen beschikbaar

Gebruikers die er de voorkeur aan geven om het Handboek op papier te raadplegen, moeten het zelf printen. Een trefwoordenregister is dan erg handig, maar de Belastingdienst maakt dit al jaren niet meer. Daarom heeft Rendement zoals ieder jaar het complete Handboek Loonheffingen 2022 met register (tool) alsnog samengesteld.