Handboek Loonheffingen 2024 is gepubliceerd

29 april 2024 | Door redactie

Werkgevers hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk heeft de Belastingdienst het Handboek Loonheffingen 2024 gepubliceerd. In het Handboek staat alle informatie over de loonheffingen voor 2024.

Het Handboek Loonheffingen 2024 is het naslagwerk van de Belastingdienst over alles wat met de aangifte loonheffingen te maken heeft. De fiscus heeft de wijzigingen uit de eerder gepubliceerde Nieuwsbrief Loonheffingen 2024 in het Handboek verwerkt en informatie verduidelijkt, aangevuld en gewijzigd. Voorin in het Handboek staat een ‘versiebeheer’ met alle aanpassingen.

Grote en kleine wijzigingen in Handboek Loonheffingen

In het Handboek zijn kleine zaken gewijzigd, zoals de toevoeging dat de werkgever zélf een kopie van een geldig identiteitsbewijs van een nieuwe werknemer moet maken. En er is toegevoegd dat de alleenstaande-ouderenkorting sinds 2024 door elke werkgever of uitkeringsinstantie kan worden toegepast. Maar er staan ook grotere aanpassingen in, zoals in het hoofdstuk over de loonbelasting bij werken over de grens. Onder meer zijn de wijzigingen in 30%-regeling van de afgelopen en komende jaren verduidelijkt en er is een nieuwe paragraaf opgenomen over de nieuwe afspraken met België over de kwalificatie van thuiswerkdagen en wanneer dit tot een vaste inrichting kan leiden.

Strengere voorwaarden voor verblijfskostenvergoeding

In het Handboek Loonheffingen 2024 is ook de tekst over toepassing van CAO Rijk bij vergoedingen voor dienstreizen in het buitenland strenger geformuleerd. Het moet gaan om een werknemer die vanuit kostenoogpunt in gelijke omstandigheden verkeert als ambtenaren op dienstreis. En de vergoeding moet onder dezelfde voorwaarden zijn toegekend. De Belastingdienst geeft aan dat er een overgangsperiode geldt als een werkgever aan zijn werknemer verblijfskostenvergoedingen heeft toegekend op basis van de tekst van het Handboek Loonheffingen 2023. De tekst voor 2024 geldt dan vanaf 1 januari 2025.

Vertrouwen op inhoud van Handboek Loonheffingen

Dat de publicatie zo lang op zich liet wachten, komt mede doordat het ministerie van Financiën sinds 2023 ook akkoord moet gaan met de inhoud van het Handboek, omdat de inhoud wordt aangemerkt als een bewuste standpuntsbepaling van de inspecteur. De werkgever mag vertrouwen op de juistheid van het Handboek. Neemt de werkgever bepaalde beslissingen op basis hiervan, dan volgt de Belastingdienst in principe zijn handelwijze.

Trefwoordenregister van Handboek Loonheffingen beschikbaar

Gebruikers die graag een papieren versie van het Handboek raadplegen, moeten het zelf printen. Een trefwoordenregister is dan erg handig, maar de Belastingdienst maakt dit al jaren niet meer. Daarom stelde Rendement zoals ieder jaar alsnog het complete Handboek Loonheffingen 2024 met register (tool) samen.