Handige modelbrief voor bezwaar crisisheffing

27 mei 2013 | Door redactie

De crisisheffing is mogelijk in strijd met het Europees recht. Wilt u bezwaar maken tegen deze crisisheffing, dan kunt u hiervoor onze standaardbrief bezwaar aangifte loonheffingen 2013 gebruiken.

In het bericht ‘Bezwaar indienen tegen heffing hoge lonen’ kon u al lezen dat de pseudo-eindheffing hoog loon mogelijk niet voldoet aan de Europese regels. Het is namelijk maar de vraag of de terugwerkende kracht van de crisisheffing wel is toegestaan.

Tijdig bezwaar maken tegen crisisheffing

Als de rechter besluit dat de crisisheffing inderdaad niet met terugwerkende kracht mag worden toegepast, wilt u de ten onrechte afgedragen heffing natuurlijk terugkrijgen. Dat kan alleen als u tijdig bezwaar heeft gemaakt tegen uw eigen aangifte. Dit moet u binnen zes weken doen na de datum waarop u de volgens de loonaangifte verschuldigde loonheffingen heeft betaald. Hanteert uw onderneming een loontijdvak van een maand en betaalt u op de uiterste betaaldatum, dan moet het bezwaarschrift tegen uw aangifte van maart vóór 12 juni bij de Belastingdienst binnen zijn. Doet u elke vier weken aangifte loonheffingen, dan heeft u nog de hele maand juni om bezwaar te maken tegen de aangifte van periode 4-2013.

Eenvoudige bezwaarschrift

U kunt eenvoudig bezwaar maken tegen de crisisheffing met de standaardbrief Bezwaar aangifte loonheffingen 2013 – werkgeversheffing hoge lonen van Rendement. U hoeft alleen nog de gegevens van de onderneming in te vullen.