Het gebruik van code loonbelastingtabel 999

31 augustus 2022 | Door redactie

Een werkgever gebruikt de driecijferige code loonbelastingtabel om aan te geven welke tabel hij voor de inhouding voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen heeft toegepast. Maar er zijn situaties waarin hij geen tabel toepast. Dan gebruikt hij code 999.

Met de code loonbelastingtabel geeft een werkgever in de aangifte loonheffingen aan welke tabel hij voor de inhouding van de loonbelasting/premie volksverzekeringen heeft toegepast. Deze code bestaat uit drie cijfers. Het eerste cijfer geeft de belastingplicht en verzekeringsplicht voor de volksverzekeringen aan, het tweede geeft aan of de groene of witte tabel is gebruikt en het derde cijfer toont voor welk loontijdvak de tabel geldt. In bijzondere situaties gelden andere codes. Eén daarvan is code 999. Deze code gebruikt een werkgever als hij geen tabel heeft toegepast. Forum Salaris, een online forum van de Belastingdienst (account nodig), heeft het gebruik van deze code toegelicht.

Geen loon, maar wel bestaande dienstbetrekking

Code 999 is van toepassing in een aantal gevallen. Zo gebruikt een werkgever deze code als er in een aangiftetijdvak geen loon is, maar de dienstbetrekking (inkomstenverhouding) wel blijft bestaan. Dit komt bijvoorbeeld voor bij een periode van onbetaald verlof en bij een nul-urencontract zonder oproep.
Overigens kan het in de praktijk zijn dat salarissoftware in dit soort situaties toch de reguliere tabelcode opgeeft. Een werkgever mag deze dan blijven gebruiken. En als er in deze situaties nog wel sprake is van bijvoorbeeld privégebruik van een auto van de zaak, is er sprake van loon waarop de reguliere tijdvaktabel van toepassing blijft.
Verder is code 999 van toepassing als de werknemer wel is verzekerd voor de werknemersverzekeringen maar er geen inhoudingsplicht is. Denk hierbij aan een werkgever die de doorbetaaldloonregeling voor de werknemer (directeur-grootaandeelhouder) toepast. Maar is het mogelijk bij een in Nederland verzekerde werknemer die in dienst is bij een in het buitenland gevestigde werkgever en in het buitenland werkt. Ook geldt code 999 bij een afwijkend tarief, zoals bij fiscale afspraken (rulings)tussen een onderneming en de Belastingdienst.

Geen gebruik code 999

Er zijn ook situaties waarin een werkgever code 999 niet toepast. Zoals wanneer sprake is van een 53e week, waarbij de werkgever in de 13e periode vijf weken verloont. Hij gebruikt dan een herleiding van de week- of de vierwekentabel en geeft de code op van de week- of vierwekentabel. De werkgever gebruikt code 999 ook niet als de werknemer vraagt om een hogere inhouding dan de tabel aangeeft. De werkgever gebruikt dan de tabelcode van de tabel die van toepassing zou zijn geweest zonder de vrijwillig hogere inhouding. Een andere situatie is als er sprake is van rentevoordeel van een personeelslening van ex-werknemers. Afhankelijk van de situatie gebruikt de werkgever de tijdvaktabel of de tabel voor bijzondere beloningen.