Het is weer tijd voor afdracht crisisheffing

31 maart 2014 | Door redactie

Had uw onderneming in 2013 één of meer werknemers in dienst met een loon van meer dan € 150.000? Dan moet u binnenkort voor het tweede jaar op rij 16% pseudo-eindheffing betalen over het meerdere. Het is slim om meteen bezwaar te maken tegen deze afdracht.

De pseudo-eindheffing hoog loon moet u opnemen in de loonaangifte van de periode waar 31 maart in valt. Doet u per maand aangifte, dan moet u de crisisheffing verwerken in de aangifte over maart. Bij een aangifte over vier weken neemt u de crisisheffing op in de aangifte van periode 4. In de aangifte loonheffingen 2014 is hier een aparte rubriek ‘pseudo-eindheffing hoog loon’ voor opgenomen.

Fiscaal loon uit 2013 is basis voor crisisheffing

Voor het bepalen van de hoogte van het loon voor de crisisheffing 2014 kijkt u naar het fiscale loon uit tegenwoordige arbeid – zoals loon, bonussen en bijtelling auto van de zaak – van uw werknemers in 2013. Een eventuele ontslagvergoeding telt daarbij dus niet mee, omdat dat loon uit vroegere arbeid is. Het maakt niet uit of de werknemer op dit moment nog bij u in dienst is.

Maak tijdig bezwaar tegen de crisisheffing

De crisisheffing is mogelijk in strijd met het Europees recht. De Hoge Raad zal zich daar binnenkort in een aantal proefprocedures over uitspreken. Het is daarom verstandig om bezwaar te maken tegen de pseudo-eindheffing hoog loon. U moet dan binnen zes weken na de datum waarop u de volgens de loonaangifte verschuldigde loonheffingen heeft betaald, bezwaar aantekenen. Betaalt u de loonheffingen van maart op de uiterste betaaldatum, dan moet uw bezwaar uiterlijk 12 juni bij de Belastingdienst binnen zijn. U kunt een modelbrief voor het bezwaar tegen de crisisheffing downloaden.