Hoe hoog is het tabeltarief voor de eindheffing in 2018?

28 december 2017 | Door redactie

In bepaalde situaties is het gebruikelijk of verplicht dat uw organisatie de loonbelasting/premie volksverzekeringen voor haar rekening neemt via eindheffing. Soms moet de werkgever het zogenoemde tabeltarief hanteren.

Er zijn diverse eindheffingstarieven voor verschillende omstandigheden. Vaak is de eindheffing een vast percentage of bedrag. Als de eindheffing wordt voorgeschreven via een beschikking van de Belastingdienst, moet uw organisatie het tabeltarief hanteren. De hoogte van het tabeltarief hangt af van twee zaken:

  • het geboortejaar van de werknemer, want voor werknemers die de AOW-leeftijd (tool) hebben bereikt gelden afwijkende tarieven en soms ook andere schijflengtes;
  • of de werknemer bij uw organisatie wel of geen loonheffingskorting laat toepassen.

Tijdelijke knelpunten van ernstige aard

Het tabeltarief geldt als de werkgever eindheffing toepast bij naheffingsaanslagen en bij zogeheten tijdelijke knelpunten van ernstige aard. Hiervan is sprake als het door administratieve, technische of arbeidsrechtelijke problemen lastig is om bepaalde loonbestanddelen netjes per werknemer te verwerken. In dat geval kan de Belastingdienst uw organisatie een beschikking sturen, die dan tegen het tabeltarief moet worden afgerekend.
Bij toepassing van eindheffing hoeft de werkgever geen premies werknemersverzekeringen en werkgeversheffing Zorgverzekeringswet te betalen, behalve als het gaat om loon dat door de Belastingdienst in een naheffingsaanslag wordt betrokken.

Tabeltarief tot AOW-leeftijd

In 2018 gelden voor werknemers die jonger zijn dan de AOW-leeftijd de volgende tabeltarieven voor de eindheffing:

Eindheffing 2018