Hoe hoog zijn de heffingskortingen in 2017?

De heffingskortingen zitten voor 2017 in de lift. De maximale algemene heffingskorting gaat omhoog, de eerder aangekondigde verhoging van de maximale arbeidskorting wordt beperkt en de ouderenkorting stijgt.

20 september 2016 | Door redactie

In het Belastingplan 2017 (tool) zijn de tarieven bekendgemaakt die naar verwachting in 2017 voor de heffingskortingen gaan gelden. Iedere werknemer die in loondienst werkt, heeft bij één werkgever recht op toepassing van de loonheffingskorting.
Loonheffingskorting is de verzamelnaam voor alle kortingen op de loonbelasting/premie volksverzekeringen. Hieronder vallen de algemene heffingskorting, de arbeidskorting, de ouderenkorting, de alleenstaande-ouderenkorting, de jonggehandicaptenkorting, de levensloopverlofkorting en (in 2017 voor het laatste jaar) de werkbonus.

Tarieven heffingskorting 2017

Voor 2017 is alleen het bedrag voor de levensloopverlofkorting nog niet bekend. De werkbonus blijft onveranderd ten opzichte van 2016. Voor 2016 en 2017 zijn de bedragen en percentages van de heffingskortingen waarschijnlijk als volgt:

Heffingskortingen 2016 - 2017