Hoe werken verloonde uren bij cafetariaregeling?

12 februari 2018 | Door redactie

Het is essentieel dat uw organisatie in de loonaangifte voor elke werknemer het juiste aantal verloonde uren opgeeft. De memo verloonde uren op de site van de Belastingdienst helpt hierbij. Onlangs is hij uitgebreid met de bijzonderheden bij cafetariaregelingen.

Er is een nieuwe versie van de memo Verduidelijkingen verloonde uren (pdf) van de Belastingdienst, UWV en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerd. Hierin zijn een paar bestaande passages uitgebreid of verduidelijkt. Daarnaast is er onder meer informatie toegevoegd over de verloonde uren bij cafetariaregelingen. Het hangt bij het uitruilen van loonbestanddelen namelijk van de bron en het doel af wat het effect is voor de verloonde uren.

Geen loon is geen verloonde uren

Voor cafetariaregelingen (e-learning) geldt dat het aantal verloonde uren afneemt als een werknemer vakantiedagen bijkoopt. Laat hij bovenwettelijke vakantiedagen uitbetalen, dan gaan zijn verloonde uren juist omhoog. Ook meeruren en overwerkuren waarvoor de werknemer een beloning ontvangt, verhogen de verloonde uren.
Als meer- en overuren worden geruild voor vrije uren, verandert deze tijd-voor-tijd-regeling echter niets aan de verloonde uren. Hetzelfde geldt als een werknemer de waarde van zijn meer- of overuren ruilt tegen een vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling die onder de vrije ruimte van de werkkostenregeling valt. Deze vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling is dan geen loon, dus zijn het ook geen verloonde uren.

Wat valt onder de verloonde uren?

Sinds 2016 staat de memo verloonde uren online. Deze memo brengt helderheid in het begrip verloonde uren. Het is namelijk erg belangrijk dat uw organisatie weet wat er wel en niet onder de  verloonde uren valt. Dat bepaalt immers het recht op en de hoogte van het lage-inkomensvoordeel (LIV), de loonkostenvoordelen (LKV’s) en het jeugd-LIV. Ook de hoogte en duur van UWV-uitkeringen op grond van de WW, ZW, WIA of WAO worden beïnvloed door de verloonde uren.