Hoe werken verloonde uren bij seniorenregelingen?

26 februari 2018 | Door redactie

Als ouderen vooruitlopend op hun pensioen minder uren gaan werken, kan dit vaak met een speciale regeling die dit financieel aantrekkelijk maakt. De memo verloonde uren op de site van de Belastingdienst verduidelijkt sinds kort hoe de werkgever zo’n demotieregeling in de loonaangifte moet behandelen.

Op de site van de Belastingdienst is eerder deze maand een nieuwe versie van de memo Verduidelijkingen verloonde uren (pdf) van de Belastingdienst, UWV en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerd. Hierin zijn wat passages verduidelijkt en is er informatie toegevoegd over de verloonde uren bij cafetariaregelingen. Ook staat er een nieuwe paragraaf over demotieregelingen in.

Elk beloond uur is een verloond uur

Een demotieregeling is een fiscale regeling die ervoor zorgt dat werknemers die bijna aan het einde van hun loopbaan zijn, minder uren kunnen gaan werken in ruil voor een  kleiner deel van hun loon. De werknemer gaat bijvoorbeeld 20% minder werken voor 10% minder loon. Voor de verloonde uren is van belang wat uw organisatie daadwerkelijk verloont. Zo’n regeling kan op twee manieren werken:

  • De contracturen van de werknemer blijven onveranderd, maar de werknemer werkt in de praktijk tegen een lager loon (bijvoorbeeld 10% minder loon) en heeft minder verloonde uren (bijvoorbeeld 20% minder uren). De verloonde uren zijn gelijk aan wat de werkgever aan de werknemer uitbetaalt, dus 90% van de oorspronkelijke uren.
  • De contracturen worden naar beneden bijgesteld. In dat geval zijn de nieuwe contracturen de verloonde uren. De werknemer gaat bijvoorbeeld 36 uur werken in plaats van 40 uur, maar blijft hetzelfde bedrag betaald krijgen. Elk beloond uur is een verloond uur, dus er is sprake van 36 verloonde uren per week.

Afspraken in de cao

Demotieregelingen worden in de praktijk ook wel aangeduid als seniorenregelingen, generatieregelingen of vitaliteitsregelingen. Vaak zijn er afspraken over gemaakt in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao).