Hoeveel draagt u in 2016 af aan loonheffingen?

24 september 2015 | Door redactie

Uit de overheidsbegrotingen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd, blijkt welke tarieven het kabinet in 2016 hanteert voor de loonheffingen. FA Rendement zet de belangrijkste tarieven voor u op een rij.

Op Prinsjesdag zijn naast het Belastingplan, de Miljoenennota, de Macro Economische Verkenning en de Overige fiscale maatregelen, de begrotingen voor de diverse ministeries voor het komende kalenderjaar gepresenteerd. Deze begrotingen vormen samen de Rijksbegroting. Uit deze stukken vallen al heel wat tarieven voor de loonheffingen voor 2016 te destilleren. Denk aan de tarieven en schijflengtes voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen, de ontwikkeling van de heffingskortingen en de percentages die gelden voor de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW).

Werkgeversheffing ZVW en algemene heffingskorting

Hieronder vindt u de Prinsjesdagberichten met deze informatie overzichtelijk onder elkaar:

Omdat de Prinsjesdagstukken nog niet door de Tweede en Eerste Kamer zijn afgehamerd (tool), kunnen er nog wel veranderingen in de tarieven optreden.