Hoge Raad: afdrachtvermindering ook voor deelkwalificatie

25 oktober 2017 | Door redactie

Werkgevers die de afdrachtvermindering onderwijs hebben toegepast, hoeven zich geen zorgen meer te maken als zij deze hebben toegepast bij een werknemer die alleen een deelkwalificatie behaald heeft. Dat oordeelde de Hoge Raad onlangs.

De afdrachtvermindering onderwijs is al in 2014 vervangen, maar er wordt nog volop over geprocedeerd. De Hoge Raad sprak zich onlangs uit over de toepassing van de afdrachtvermindering voor deelkwalificaties, die betrekking hebben op een onderdeel van een beroepsvormende leerweg. Het gaat daarbij dus niet om een volledige opleiding, maar om bijvoorbeeld twee van de vijftien delen ervan.

Naheffingsaanslag niet terecht

In deze zaak had een werkgever de korting op de loonbelasting/premie volksverzekeringen – via de loonaangifte – toegepast voor werknemers die van een driejarige opleiding slechts één jaar gevolgd hadden en in die tijd twee deelkwalificaties behaalden. De inspecteur van de Belastingdienst legde een naheffingsaanslag op, maar de Hoge Raad oordeelde onlangs dat de werkgever die niet hoeft te betalen.

Niet meer dan een deel is vereist

Volgens de Hoge Raad is voor de toepassing van de afdrachtvermindering onderwijs niet meer vereist dan dat werknemers ‘ter zake van deelkwalificaties van een beroepsopleiding een beroepspraktijkvorming hebben gevolgd die deel uitmaakt van de beroepsbegeleidende leerweg’. Een volledige opleiding is dus geen vereiste.
Hoge Raad, 20 oktober 2017, ECLI (verkort): 2658