In 2013 moet u ZVW in de loonaangifte splitsen

10 december 2012 | Door redactie

De komst van de Wet uniformering loonbegrip zorgt ervoor dat u in 2013 geen inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) meer aan de werknemer hoeft te vergoeden. Wat verandert er ook alweer precies?

Op dit moment betalen alle werknemers een bijdrage ZVW. U houdt deze in op het nettoloon van de werknemer en draagt hem via de loonheffingen af aan de Belastingdienst. In de meeste gevallen moet u de werknemer een vergoeding betalen voor de ingehouden bijdrage. Deze vergoeding is loon voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen, zodat de werknemer per saldo alleen de belasting over de bijdrage betaalt.

Werknemersbijdrage van 5,65% van het loon

Per 1 januari 2013 wordt dit systeem – voor de meeste werknemers – vervangen door een werkgeversheffing ZVW. Uw onderneming betaalt in 2013 een ZVW-bijdrage van 7,75% van het loon. Het maximumbijdrageloon stijgt per 2013 naar € 50.853.
In de gevallen waarin u nu geen bijdrage ZVW hoeft te vergoeden, blijft in 2013 de werknemersbijdrage bestaan. Voor gepensioneerden en directeur-grootaandeelhouders die niet verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen blijft u in 2013 dus de bijdrage ZVW inhouden op het nettoloon. De bijdrage is dan 5,65% van het loon.

Andere codes Zorgverzekeringswet in de loonaangifte

Als een werknemer in 2013 loon uit tegenwoordige en vroegere dienstbetrekking van uw onderneming ontvangt, moet u dit vanaf volgend jaar boeken onder twee verschillende nummers inkomstenverhouding. Dit is nodig omdat u voor loon uit tegenwoordige dienstbetrekking een andere code Zorgverzekeringswet moet kiezen dan voor loon uit vroegere dienstbetrekking. De codes Zorgverzekeringswet zijn in 2013:

  • K: wel verzekeringsplichtig, normaal tarief werkgeversheffing
  • L: wel verzekeringsplichtig, 0%-tarief werkgeversheffing (zeelieden)
  • M: wel verzekeringsplichtig, ingehouden bijdrage
  • N: wel verzekeringsplichtig, meer tarieven werkgeversheffing