In 2014 subsidieregeling voor praktijkleren

29 mei 2013 | Door redactie

De afdrachtvermindering onderwijs wordt per 1 januari 2014 vervangen door een gerichte subsidieregeling. Er blijft budget voor leerwerkplekken beschikbaar, maar de regels worden een stuk strenger en minder mensen komen voor subsidie in aanmerking. De regeling wordt aangepast omdat de kosten de pan uit rijzen en sommige organisaties oneigenlijk gebruikmaken van de afdrachtvermindering onderwijs.

Het kabinet vindt het belangrijk dat de keuze voor de combinatie van leren en werken blijft bestaan. Om werkgevers financieel te blijven stimuleren om leerwerkplaatsen aan te bieden, komt er een afgeslankte vorm van de afdrachtvermindering onderwijs: de subsidieregeling praktijkleren. Voor deze nieuwe subsidieregeling is € 200 miljoen beschikbaar.

Subsidie leerwerkplekken voor minder doelgroepen

De subsidie is bedoeld voor mensen met een zwakkere positie op de arbeidsmarkt of richt zich op werknemers in sectoren waarin personeelstekorten worden verwacht of die onmisbaar zijn voor de kenniseconomie:

  • mensen die een opleiding volgen in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL);
  • hbo-studenten die een combinatie van leren en werken doen in de techniek (inclusief agro);
  • werknemers die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit of een onderzoeksinstituut om zich verder te bekwamen tot wetenschappelijk onderzoeker of technologisch ontwerper. Over hun loonkosten moeten afspraken zijn gemaakt met een privaatrechtelijke rechtspersoon of TNO/DLO;
  • werknemers van een privaatrechtelijk rechtspersoon of TNO/DLO, met een loon dat overeenkomt met dat van promovendus. Deze werknemers moeten promotieonderzoek doen op basis van een overeenkomst tussen die organisatie en een universiteit, die over de begeleiding van het promotieonderzoek van de werknemer gaat.

Voorwaarden subsidieregeling in november bekend

De afgelopen jaren is het gebruik van de afdrachtvermindering onderwijs enorm toegenomen. De Belastingdienst heeft onvoldoende capaciteit om te controleren of de afdrachtvermindering altijd terecht wordt geclaimd. Ook zijn er adviesbureaus die de afdrachtvermindering onderwijs actief promoten om er financieel beter van te worden in plaats vanuit didactisch oogpunt.
De precieze voorwaarden voor de subsidieregeling praktijkleren worden uiterlijk 1 november 2013 bekend.