In 2014 weer crisisheffing hoog loon betalen

6 maart 2013 | Door redactie

De extra crisisheffing die uw onderneming dit jaar moet betalen over lonen die in 2012 méér dan € 150.000 bedroegen, staat ook voor het kalenderjaar 2014 weer in de bezuinigingsplannen van het kabinet.

Kortgeleden heeft het kabinet in reactie op de nieuwste ramingen van het Centraal Planbureau (pdf) een aanvullend bezuinigingspakket voor 2014 wereldkundig gemaakt. De extra besparingen zijn nodig om het begrotingstekort binnen de perken te houden. De ministers hebben ervoor gekozen om in 2013 geen extra bezuinigingen door te voeren. De plannen voor 2014 worden de komende tijd met de Tweede Kamer en de werkgevers- en werknemersorganisaties besproken.

Bevriezing belastingschijven en heffingskortingen in 2014

De belangrijkste maatregelen die in het aanvullende pakket zijn opgenomen, zijn:

  • het niet-indexeren van de belastingschijven;
  • het niet-indexeren van de heffingskortingen;
  • een extra jaar nullijn voor rijksambtenaren;
  • een vrijwillige nullijn in de zorg;
  • intrekken van budget voor lastenverlichting van bedrijven;
  • voortzetting van de werkgeversheffing hoog loon.

Voortzetting crisisheffing administratief eenvoudig

Voor de werkgeversheffing hoog loon geldt dat deze pseudo-eindheffing oorspronkelijk eenmalig was bedoeld. De maatregel was echter wel al zo geformuleerd dat hij zonder aparte inspanningen ook zal gelden voor 2014 en eventueel verder. De Wet op de loonbelasting (artikel 32 bd1) spreekt namelijk niet over ‘het loon over 2012’, maar over ‘het loon over het voorafgaande kalenderjaar’.