In 2015 geen crisisheffing hoge lonen meer

25 april 2014 | Door redactie

De pseudo-eindheffing hoog loon is vanaf 2015 van de baan. Uw onderneming hoeft dan geen 16% extra belasting meer te betalen over het deel van de lonen dat in het voorgaande kalenderjaar de € 150.000 oversteeg. Dat hebben VVD en D66 onlangs aangegeven.

De pseudo-eindheffing hoog loon die u vorig jaar en dit jaar moest opnemen in de loonaangifte van de periode waar 31 maart in viel, wordt per 2015 geschrapt. De maatregel werd in het Belastingplan 2013 geïntroduceerd als bezuinigingsmaatregel. Het kabinet was destijds dringend op zoek naar extra inkomsten om de staatskas te spekken.

Geen nieuwe bezuinigingen voor 2015

De eenmalige crisisheffing is ook in 2014 weer aan de orde, omdat er dit jaar nog altijd bezuinigd moet worden. Voor 2015 staan er echter geen nieuwe bezuinigingspakketten meer op stapel. Dat betekent dat ook de crisisheffing niet meer aan de orde is. VVD en D66 hebben dit onlangs bevestigd aan nieuwsradio BNR.
Meer over de aangifte van de crisisheffing en de mogelijkheden om bezwaar te maken tegen deze heffing leest u in het bericht ‘Het is weer tijd voor afdracht crisisheffing’.