In september conceptregeling voor praktijkleren

8 juli 2013 | Door redactie

Iedere werkgever die aan de eisen voldoet voor het aanbieden van een leerwerkplek ontvangt onder de nieuwe subsidieregeling praktijkleren straks een tegemoetkoming. De hoogte van het bedrag dat u als werkgever per leerwerkplek krijgt, hangt echter af van het totale aantal subsidieaanvragen dat wordt ingediend. Dat blijkt uit antwoorden op Kamervragen over de afschaffing van de afdrachtvermindering onderwijs.

Onlangs heeft minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Kamervragen beantwoord over het vervangen van de afdrachtvermindering onderwijs door een systeem van gerichte subsidies. Hierover heeft u eerder kunnen lezen in het bericht ‘Geen overgangsregeling voor leerwerkplekken'.

Subsidieregeling is gemakkelijker te controleren

De regering kiest doelbewust voor een subsidieregeling omdat deze gemakkelijker te controleren is dan de afdrachtvermindering onderwijs. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet namelijk een aanvraag worden ingediend en zal worden beoordeeld of de aanvrager aan de eisen voldoet. Bij een fiscaal instrument zoals de huidige afdrachtvermindering onderwijs moet de werkgever bewijsstukken in zijn administratie bewaren en wordt pas bij een eventuele belastingcontrole duidelijk of hij de afdrachtvermindering terecht heeft toegepast.

Subsidieplafond beperkt aanvragen

Een ander voordeel van een subsidieregeling voor de regering is dat er een subsidieplafond is: er kunnen nooit meer aanvragen worden ingediend dan het budget toestaat. Het budget voor de nieuwe regeling wordt overigens flink beperkt: van ruim € 400 miljoen voor de afdrachtvermindering onderwijs naar € 200 miljoen voor de subsidieregeling voor leerwerkplekken.

Conceptregeling in september naar de Tweede Kamer

Als een leerling eerder stopt met zijn opleiding, ontvangt de werkgever alleen subsidie voor dat deel van de opleiding waarvoor de leerling gebruik heeft gemaakt van de leerwerkplek en begeleiding heeft gehad van de werkgever. Voor het behalen van deelcertificaten wordt geen subsidie verstrekt. De regering verwacht in september een conceptregeling van de subsidieregeling voor leerwerkplekken naar de Tweede Kamer te kunnen sturen. Tot die tijd kunnen werkgevers ervan uitgaan dat de voorwaarden gelden uit de brief over de afschaffing van de afdrachtvermindering onderwijs van 23 mei 2013 (pdf).