Internetconsultatie over definitie inkomstenverhouding

18 juni 2020 | Door redactie

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een conceptbesluit opengesteld voor consultatie waarin hij een eenduidige definitie van het begrip inkomstenverhouding voorstelt. Tot 13 juli kunnen belangstellenden hun mening geven over de voorgestelde definitie.

Om de kwaliteit van de polisadministratie te verbeteren, is het volgens minister Koolmees nodig dat er een precieze definitie komt van het begrip inkomstenverhouding (IKV). Die is er op dit moment nog niet. Er staat nu vooral in het Handboek Loonheffingen (tool) informatie over de IKV, waarbij de nieuwe definitie zal aansluiten.

Een eigen IKV-nummer

Aanleiding voor het conceptbesluit is de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) en het onderscheid in lage en hoge WW-premie. Hiervoor moet onderscheid worden gemaakt tussen verschillende soorten dienstbetrekkingen en dat maakt loonaangifte doen in afzonderlijke IKV’s noodzakelijk. Daarom stelt minister Koolmees voor om in het besluit Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Besluit SUWI) een definitie van de IKV op te nemen. Deze luidt kort gezegd: de IKV is de rechtsbetrekking waarvoor de werkgever in de loonaangifte gegevens opgeeft. Denk bij een rechtsbetrekking aan een (fictieve) dienstbetrekking. Iedere rechtsbetrekking met de werknemer krijgt een eigen IKV-nummer in de loonadministratie en loonaangifte. Dit IKV-nummer gebruikt de werkgever voor het opgeven van alle gegevens over deze IKV, vanaf het begin tot en met het einde van de IKV.

Vanaf 1 januari 2022 een nieuwe definitie

In het conceptbesluit legt minister Koolmees vast dat een IKV begint op de datum van aanvang van de rechtsbetrekking en eindigt op de datum waarop deze rechtsbetrekking eindigt. Komt de werknemer opnieuw in dienst? Dan is dat het begin van een nieuwe IKV, met een nieuw nummer. De voorgestelde definitie van de IKV wordt ook in het Dagloonbesluit opgenomen. De gewijzigde besluiten met de nieuwe definitie moeten in werking treden op 1 januari 2022. Belangstellenden kunnen tot 13 juli hun mening geven over de voorgestelde wijzigingen in de internetconsultatie.

Bijlagen bij dit bericht