Intrekking BIK gepubliceerd in Staatsblad

Het demissionaire kabinet heeft de baangerelateerde investeringskorting (BIK) net voor het einde van 2021 officieel ingetrokken. De wet hiertoe is in het Staatsblad gepubliceerd.

10 januari 2022 | Door redactie

Op Prinsjesdag 2020 kondigde het kabinet de baangerelateerde investeringskorting (BIK) aan. Deze nieuwe afdrachtvermindering in de aangifte loonheffingen zou vanaf 1 januari 2021 als crisismaatregel gelden voor een periode van twee jaar. Maar de Europese Commissie kon geen zekerheid geven dat de regeling niet als geoorloofde staatssteun zou worden beschouwd. Het kabinet besloot daarom de BIK in te trekken. De Wet wijziging van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen en de Wet inkomstenbelasting 2001 tot intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting is in het Staatsblad gepubliceerd. De wet is in werking getreden op 28 december 2021, met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2021. 

Awf-premie weer terug op oude niveau

Het budget dat al was gereserveerd voor de BIK, zette het kabinet vorig jaar in voor een tijdelijke verlaging van de premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) vanaf augustus 2021 tot en met het einde van 2021. Sinds 1 januari 2022 geldt deze verlaging niet meer en bedraagt de lage Awf-premie 2,70% en de hoge Awf-premie 7,70%.

Bijlagen bij dit bericht