Is de aangiftebrief loonheffingen 2018 al binnen?

20 november 2017 | Door redactie

De Belastingdienst heeft de aangiftebrief loonheffingen 2018 naar werkgevers gestuurd. Daarin staan de deadlines voor het indienen en betalen van de loonaangifte in 2018 en het betalingskenmerk dat werkgevers daarbij moeten hanteren.

De Belastingdienst heeft onlangs de jaarlijkse aangiftebrief loonheffingen rondgestuurd naar alle werkgevers. Daarin staat het aangiftetijdvak waarmee uw organisatie bij de Belastingdienst is geregistreerd (maand of vier weken), per aangiftetijdvak de uiterste aangiftedatum en uiterste betaaldatum (tool) en voor elk aangiftetijdvak het betalingskenmerk. Die gegevens heeft uw organisatie nodig om de loonaangifte ieder tijdvak op tijd in te dienen en te betalen.

Betalingskenmerk nodig voor correcte loonaangifte

Zonder het juiste betalingskenmerk kan de Belastingdienst de loonaangifte en betaling van de loonheffingen niet meteen op het juiste aangiftetijdvak verwerken. Het is dus slim om de aangiftebrief in de administratie te bewaren en niet kwijt te raken.
Gebeurt dat toch, dan is er echter geen man overboord. Het juiste betalingskenmerk voor de loonheffingen is ook te achterhalen via de omrekenmodule van de Belastingdienst. De uiterste aangifte- en betaaldata voor 2018 vindt u binnenkort in een volgende editie van Nieuwsbrief Loonheffingen 2018.