Juiste behandeling van WSW-werknemer in loonaangifte

29 mei 2024 | Door redactie

Als een werkgever een werknemer volgens de Wet sociale werkvoorziening (WSW) in dienst heeft, zijn er verschillende aandachtspunten voor de loonheffingen. Forum Salaris – een online platform van de Belastingdienst – zette deze onlangs op een rij.

De WSW is bedoeld voor werknemers die door een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap niet onder reguliere omstandigheden kunnen werken. Zowel gemeenten, sociale ontwikkelbureaus als reguliere werkgevers kunnen WSW-werknemers in dienst hebben. 
In de aangifte loonheffingen moet een werkgever verschillende codes aard arbeidsverhouding gebruiken voor verschillende type soorten werknemers.

Juiste code aard arbeidsverhouding toepassen

Als het gaat om een werknemer die in dienst is bij de gemeente of een sociaal ontwikkelbedrijf, moet code 21 (‘WSW beschut werk’) voor de werknemer die in beschut werk in een WSW-dienstbetrekking werkzaam is, worden gebruikt. En code 22 (‘WSW detachering bij reguliere werkgever’) voor de werknemer die in beschut werk werkzaam is en van daaruit gedetacheerd wordt bij een andere werkgever.

Codegebruik bij dienstbetrekking met reguliere werkgever

Een gemeente kan een subsidie verlenen aan een reguliere werkgever die een arbeidsovereenkomst heeft met een werknemer met een WSW-indicatie. Er is dan sprake van een werknemer als bedoeld in artikel 7 WSW. In dat geval gebruikt de werkgever code 23 (‘WSW begeleid werk’) voor de werknemer die werkzaam is in een reguliere dienstbetrekking met begeleiding op de werkplek.

Verschillende aandachtspunten bij WSW-werknemers

Forum Salaris zette in een overzicht de verschillende aandachtspunten op een rij voor WSW-werknemers die in dienstbetrekking zijn bij een gemeente of sociaal ontwikkelbedrijf (code 21 of 22) en WSW-werknemers met een andere dienstbetrekking (code 23).

 

code aard arbeidsverhouding 21 of 22

code aard arbeidsverhouding 23  

Premie Awf

De normale regels voor de Awf-premie gelden.

De normale regels voor de Awf-premie gelden.

Premie Aof

De hoge Aof-premie is altijd van toepassing. De premie is dus onafhankelijk van de grootte van de werkgever.

De hoge of lage Aof-premie die voor de werkgever geldt is van toepassing.

Rubrieken Aof

Loon opgeven in de rubriek ‘Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof hoog’. De premie opgeven in de rubriek ‘Premie Aof hoog’.

 

Loon opgeven in de rubriek ‘Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof hoog’ of in de rubriek ‘Aanwas in het cumulatieve premieloon Aof laag’, afhankelijk van de grootte van de werkgever. De premie opgeven in de rubriek ‘Premie Aof hoog’ of in de rubriek ‘Premie Aof laag’.  

Vervangende premie Whk*

Voor werkgevers in de sectoren 64 en 66 geldt in plaats van de sectorale of beschikte gedifferentieerde premie Whk een vervangende premie.  

De reguliere Whk-premie is van toepassing.

Verhalen premiecomponent WGA

De werkwerkgever mag maximaal de helft van de WGA-component van de vervangende premie Whk verhalen op de werknemer.

De werkgever mag maximaal de helft van de WGA-component van de premie Whk verhalen op de werknemer.

Eigenrisicodrager WGA

Voor de WSW-werknemers kan de werkgever geen eigenrisicodrager worden voor de WGA.

Geen bijzonderheden.

Eigenrisicodrager ZW

Geen bijzonderheden.

Geen bijzonderheden.

* De vervangende premie Whk is het totaal van de gemiddelde percentages voor de premiecomponenten Werkhervatting gedeeltelijke arbeidsgeschikten (WGA) en Ziektewet (ZW). Voor 2024 is dit premiepercentage 1,22%.