Juiste code in de loonaangifte bij opzegging werknemer

16 september 2021 | Door redactie

Als een arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd op initiatief van de werknemer, vermeldt de werkgever code 20 (Einde arbeidsovereenkomst door opzegging werknemer, door toedoen werknemer of op initiatief van de werknemer) in de aangifte loonheffingen. Dit leidt tot de juiste gevolgen voor het recht op uitkering.

Bij het invullen van de aangifte loonheffingen moeten werkgevers codes gebruiken. Het is niet altijd duidelijk welke code van toepassing is. Zo kan het voor een werkgever onduidelijk zijn welke ‘Code reden einde arbeidsovereenkomst’ vermeld moet worden als een arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd op initiatief van de werknemer. Volgens Forum Salaris (account nodig) moet de werkgever dan code 20 (Einde arbeidsovereenkomst door opzegging werknemer, door toedoen werknemer of op initiatief van de werknemer) gebruiken. Werkgevers moeten deze looncode gebruiken als de werknemer zelf ontslag neemt of als hij het initiatief tot ontslag heeft genomen. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om beëindiging met wederzijds goedvinden op initiatief van de werknemer.

Codes geven UWV inzicht in reden van einde arbeidsovereenkomst

Door het invullen van de ‘Code reden einde arbeidsovereenkomst’ in de aangifte loonheffingen heeft UWV inzicht in de reden van het beëindigen van een arbeidsovereenkomst. UWV kan zo op een juiste wijze het recht van een werknemer op een uitkering van de werknemersverzekeringen vaststellen. 
Het gebruik van code 20 leidt echter niet automatisch tot ‘verwijtbaarheid’ en heeft dus niet direct gevolgen voor het recht op een uitkering. Wel kan UWV een onderzoek instellen om te zien of de werknemer recht heeft op een uitkering. De werknemer kan namelijk een gegronde reden hebben om ontslag te nemen. Het invullen van de juiste ‘Code reden einde arbeidsovereenkomst’ is ook van belang bij vertrek van een stagiair

Forum Salaris is een online forum van de Belastingdienst en beantwoordt vragen van softwareontwikkelaars over de aangifte loonheffingen. Het forum plaatste bovenstaande en andere vragen online, omdat die interessant kunnen zijn voor werkgevers.