Kennisdocument IKV opnieuw aangepast

16 mei 2022 | Door redactie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft versie 2.01 van het kennisdocument inkomstenverhouding (IKV) gepubliceerd. Hierin zijn (kleine) aanpassingen aangebracht over wijzigingen per 1 januari 2024 en wat dat betekent voor de werkgever.

Vanaf 1 januari 2024 is in het Besluit inkomstenverhouding (Besluit IKV) geregeld wat een IKV is en wanneer deze begint en eindigt. Dit betekent dat de werkgever een werknemer in meer situaties dan nu in een nieuwe inkomstenverhouding of in afzonderlijke inkomstenverhoudingen in de aangifte moet opnemen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beschrijft in het kennisdocument inkomstenverhouding (pdf) in vraag-en-antwoordvorm veel situaties waarbij de inkomstenverhouding een rol speelt. Per mei 2022 zijn in dit kennisdocument op enkele plekken tekstuele onvolkomenheden hersteld en op enkele plekken zijn kleine redactionele aanpassingen aangebracht ten opzichte van versie 2.0

Besluit IKV heeft onmiddellijke werking

Op 1 januari 2024 heeft het Besluit IKV onmiddellijke werking. Dit betekent dat de nieuwe regels met ingang van 1 januari 2024 op alle IKV’s van toepassing zijn. Dit geldt dus ook voor IKV’s die al zijn ingegaan voor 1 januari 2024. Als een werkgever één arbeidsovereenkomst, één publieke aanstelling of één fictieve dienstbetrekking heeft met een werknemer, verandert er op 1 januari 2024 niets. De werkgever blijft de gegevens over de werknemer in de aangifte loonheffingen opgeven in één IKV. De gegevens over die arbeidsovereenkomst in het verleden veranderen niet. 

Twee dienstbetrekkingen in twee afzonderlijke IKV’s

Als de werkgever de gegevens over de twee dienstbetrekkingen al in twee afzonderlijke IKV’s aangeeft, dan verandert er op 1 januari 2024 voor deze werkgever niets. Geeft de werkgever de gegevens van twee dienstbetrekkingen tot 1 januari 2024 in één IKV aan, dan moet deze werkgever met ingang van 1 januari 2024 de gegevens in twee afzonderlijke IKV’s aangeven. Elk met de eigen begindatum van de IKV en code soort IKV.