Kennisdocument inkomstenverhouding geactualiseerd

7 maart 2022 | Door redactie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de vernieuwde versie van het kennisdocument inkomstenverhouding gepubliceerd. Hierin is actuele informatie tot en met maart 2022 opgenomen over wat er per 1 januari 2024 verandert en wat dat betekent voor de werkgever.

Lees ook het nieuwsartikel Kennisdocument IKV opnieuw aangepast

In de aangifte loonheffingen levert de werkgever de gegevens van de werknemer per inkomstenverhouding (IKV) aan. Vanaf 1 januari 2024 is in het Besluit inkomstenverhouding geregeld wat een IKV is en wanneer deze begint en eindigt. Dit betekent dat de werkgever een werknemer in meer situaties in een nieuwe inkomstenverhouding of in afzonderlijke inkomstenverhoudingen in de aangifte moet opnemen. In het kennisdocument inkomstenverhouding (pdf) staan in vraag-en-antwoordvorm veel situaties beschreven waarbij de inkomstenverhouding een rol speelt. 

Nieuwe vragen en antwoorden

Aan het document van maart 2022 zijn nieuwe vragen toegevoegd en ook antwoorden gewijzigd ten opzichte van de vorige versie. Er is een overzicht opgenomen met de wijzigingen. Aan de informatie in het kennisdocument kan de werkgever geen rechten ontlenen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid publiceert het als servicedocument, dat regelmatig wordt aangevuld met nieuwe praktijkvragen. De tekst van het Besluit inkomstenverhouding met de toelichting is uiteindelijk bepalend. Informatie die is opgenomen in het Handboek Loonheffingen (tool) en de gegevensspecificaties voor de loonaangifte is beleid waarop een beroep kan worden gedaan. 

Ingangsdatum IKV is 1 januari 2024

De ingangsdatum waarop de definitie van het begrip IKV wordt vastgelegd is al meerdere malen uitgesteld en staat nu gepland op 1 januari 2024. Dat geeft partijen de tijd om te zoeken naar een praktische invulling voor de verwerking van werkgeversbetalingen voor de Ziektewet (ZW) en Wet arbeid en zorg (WAZO) die zien op de periode tijdens de dienstbetrekking.