Korting vervangt vrijstelling oudere medewerker

29 januari 2015 | Door redactie

De premievrijstelling oudere werknemers vervalt per 1 juli 2015. Tot dan hoeft u geen basispremie WAO/IVA/WGA voor deze medewerkers af te dragen. Per 1 juli 2015 behoren de laatste oudere werknemers die nu nog onder de overgangsregeling vallen echter niet meer tot de doelgroep.

In 2008 had u voor bepaalde medewerkers recht op premievrijstelling. Als u deze vrijstelling in het verleden voor deze medewerkers toepaste, mag u dat voor hen blijven doen tot 1 juli 2015 als de betreffende medewerkers:

  • op 1 juli 2015 nog in dienst zijn;
  • op 1 januari 2014 ouder waren dan 60,5 jaar;
  • op 1 juli 2015 nog geen 62 jaar zijn.

Overgangsregeling voor premievrijstelling oudere medewerkers

De premievrijstelling oudere werknemers is per 2009 vervangen door de premiekorting voor oudere werknemers. U kunt drie jaar lang een korting op de premies werknemersverzekeringen toepassen als u een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder in dienst neemt of heeft genomen. Deze leeftijdsgrens was tot 1 januari 2015 50 jaar, maar is voor nieuwe gevallen verhoogd naar 56 jaar.
Alleen als u de premievrijstelling vóór 2009 al toepaste en de betreffende medewerker nog steeds aan de eisen voldoet, kunt u de premievrijstelling bij wijze van overgangsregeling blijven toepassen. Op 1 juli 2015 eindigt de overgangsregeling definitief. Alle medewerkers die in 2008 in de doelgroep vielen, zijn dan namelijk ouder dan 62 jaar.