Let op bij eerste loonaangifte via Digipoort

20 maart 2017 | Door redactie

De meeste werkgevers gaan binnenkort voor het eerst hun loonaangifte via Digipoort indienen bij de Belastingdienst. Wat zijn daarbij ook alweer de aandachtspunten?

Sinds 1 maart 2017 kunnen loonaangiftes en eerstedagsmeldingen alleen nog maar bij de Belastingdienst worden aangeboden via één van de Digipoort-kanalen. De meeste werkgevers doen loonaangifte per maand of per vier weken en dat betekent dat de eerste aangiftedeadlines (tool) die na 1 maart vallen, met rasse schreden naderen. De loonaangifte van de maand februari 2017 moet uiterlijk op 31 maart bij de Belastingdienst worden ingediend; die van vierwekenperiode 2-2017 moet zelfs al uiterlijk op 26 maart worden verstuurd.

FTP-account nodig voor grote berichtenkanaal Digipoort

Regelt uw organisatie de loonaangifte zelf, dan is een PKIoverheid services servercertificaat nodig om de loonaangifte bij de Belastingdienst te krijgen. Voor het indienen van grote loonaangiftes via het groteberichtenkanaal van Digipoort is bovendien een FTP-account bij Logius vereist. Logius is de dienst digitale overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Sommige softwareleveranciers hebben dit account al centraal voor de gebruikers geregeld. Zo niet, dan heeft de Belastingdienst hier het Aanvraagformulier Digipoort FTP voor SBR voor.
In onderstaande infographic is meer informatie te vinden over de inzet van de twee Digipoort-kanalen.

2017-03-20 - IG Het juiste Digipoort-kanaal