Let op onderscheid tussen RC-opname en loon

8 oktober 2014 | Door redactie

Uw administratie moet duidelijk aantonen welke bedragen u opneemt van de rekening-courant van uw bv en welk bedrag uw loon is, anders loopt u het risico op een forse naheffing. Als u kunt bewijzen dat uw bv de intentie had alleen uw loon uit te betalen, ontloopt u de naheffing. Dat blijkt uit een recente uitspraak van Gerechtshof ’s-Hertogenbosch.

De rekening-courantschuld die een dga heeft bij zijn bv, is vaak onderwerp van discussie met de fiscus. Zo ging het in een recente rechtszaak om een dga die in de periode 2006-2009 maandelijks een bedrag van haar bv kreeg overgemaakt dat hoger was dan wat in de arbeidsovereenkomst was overeengekomen. Het verschil werd aan het einde van het jaar als vordering op de dga in de boeken gezet. Na een boekenonderzoek constateerde de inspecteur dat de bv te weinig loonheffingen had afgedragen en stuurde een stevige naheffingsaanslag, inclusief vergrijpboete. De bv was het hier niet mee eens en stapte naar de rechter.

Administratie rommelig, maar geen loon

Voor de rechter bleek dat de administratie van de bv een rommeltje was. De inspecteur had bij zijn boekenonderzoek de grootste moeite gehad om er wijs uit te worden. Zo was er een grootboekrekening waarvan maandelijks € 4000 (terwijl het loon volgens de arbeidsovereenkomst € 3.300 was) werd overgemaakt met de omschrijving ‘loon’, maar er werden ook andere privékosten van de dga van afgeboekt. De bv stelde dat de omschrijving ‘loon’ maar ten dele klopte, en dat het verschil aangemerkt moest worden als rekening-courantopnamen. Ten tijde van de rechtszitting had de dga bovendien het verschil volledig terugbetaald. Hiermee was volgens de rechter bewezen dat de bv de intentie had om het afgesproken loon uit te betalen. Het meerdere moest dus toegekend worden aan de rekening-courant en hoefde niet aangemerkt te worden als loon. De naheffingsaanslag werd dus vernietigd.
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 25 juli 2014, ECLI (verkort): 2552