Loon uit overwerk in de aangifte loonheffingen

24 februari 2022 | Door redactie

Als een werknemer overwerkt, moet een werkgever het loon voor dit overwerk op de juiste manier verwerken in de aangifte loonheffingen. De verwerking hangt samen met de vraag of er bij het overwerk sprake is van een opslag op het uurloon.

Voor de aangifte loonheffingen gaat het om overwerk als een werknemer meer uren werkt dan het aantal contracturen en waarvoor hij een opslag op het uurloon ontvangt. De werkgever moet dit op de juiste manier vermelden in de aangifte loonheffingen. In een handreiking op het online platform Forum Salaris (account nodig) van de Belastingdienst staat hoe een werkgever dit moet doen.

Loon uit overwerk hangt samen met opslag op het loon

Zo legt de fiscus uit dat de werkgever in de rubriek ‘Loon uit overwerk’ het loon moet vermelden dat voor het overwerk is uitbetaald, inclusief de opslag. Voor deze rubriek hangt het begrip ‘loon uit overwerk’ dus samen met een opslag op het loon. Ontvangt de werknemer loon voor overwerk zonder opslag, dan verwerkt de werkgever dit loon in de rubriek ‘Loon in geld’.
Een voorbeeld: het aantal contracturen van een werknemer bedraagt 36 uur. In één week werkt hij 38 uur. Voor deze twee extra uren ontvangt hij een opslag van 25% op het normale uurloon. Het loon voor de extra uren is loon uit overwerk. De werkgever vermeldt dit loon inclusief de opslag in de rubriek ‘Loon uit overwerk’.

Overwerkloon vermelden in tabel bijzondere beloningen

Hoewel overwerkloon tijdvakloon is, mag de werkgever ook de tabel bijzondere beloningen gebruiken. Hiervoor hoeft geen sprake te zijn van een opslag op het loon. Het overwerkloon blijft tijdvakloon, ook al past de werkgever de tabel bijzondere beloningen toe.
De werkgever moet bij overwerken ook rekening houden met arbeidsrechtelijke regels. Zo moet hij wanneer de werknemer overwerkt, de werknemer voor die overuren minimaal het voor hem geldende wettelijk minimumloon betalen.