Loonaangifte wordt voorbereid op komst WTL

24 juni 2016 | Door redactie

De zogenoemde gegevensset loonheffingen gaat op de schop, zo blijkt uit een regeling die staatssecretaris Wiebes van Financiën onlangs heeft gepubliceerd. De grootste verandering heeft te maken met de aanloop naar de invoering van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL).

Eén van de aanpassingen die Wiebes in de Regeling gegevensuitvraag loonaangifte doorvoert, heeft te maken met de komst van het loonkostenvoordeel (LKV) per 1 januari 2018. Momenteel moeten werkgevers in de rubriek ‘indicatie premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer’ aangeven of ze de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer voor de werknemer hebben toegepast. Ze vullen in deze rubriek ‘Ja’ in als ze gebruik hebben gemaakt van één van drie premiekortingen: de premiekorting in dienst nemen arbeidsgehandicapte werknemer, de premiekorting doelgroep banenafspraak of de premiekorting herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer.

Drie soorten loonkostenvoordeel per 2018

Per 2018 vervallen deze premiekortingen. In plaats daarvan kunnen werkgevers dan voor de bovengenoemde drie doelgroepen een loonkostenvoordeel aanvragen, waarbij de hoogte en duur van het LKV voor elke doelgroep kan verschillen. Bij wijze van overgangsrecht is in de Wet tegemoetkomingen loondomein afgesproken dat de premiekorting per 2018 voor de resterende duur wordt omgezet in een LKV.

Onderscheid tussen doelgroepen in 2017 al nodig

Dat betekent echter dat er in de loonaangifte in 2017 al onderscheid gemaakt moet worden tussen de drie doelgroepen van de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer. Alleen dan kan per 2018 de premiekorting worden omgezet naar het juiste LKV. Dit betekent dat de bestaande rubriek ‘indicatie premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer’  in de loonaangifte van 2017 –  puur om administratieve redenen – wordt vervangen door drie deelrubrieken:

  1. indicatie premiekorting in dienst nemen arbeidsgehandicapte werknemer;
  2. indicatie premiekorting doelgroep banenafspraak;
  3. indicatie premiekorting herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer.