Loonbelasting in 2018 niet altijd maximaal 51,95%

28 december 2017 | Door redactie

Al is het hoogste schijventarief voor de loon- en inkomstenbelasting in 2018 gezakt naar 51,95%, in drie specifieke situaties blijft toch nog de oude bovengrens van 52% gelden. Wanneer is hier sprake van?

In de loonaangifte en de aangifte inkomstenbelasting wordt per 2018 gerekend met een tarief voor de vierde schijf van 51,95%. In 2017 ligt die bovengrens op 52%. Dat tarief van 52% blijft in drie gevallen gehandhaafd, zo staat in de derde uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2018 (pdf). Dat is het geval bij:

Afwijkend percentage laat bekendgemaakt

In sommige salarissoftwarepakketten zijn de tarieven voor anonieme werknemers en de afkoop van lijfrentes gekoppeld aan het percentage van het hoogste schijventarief. In dat geval is het technisch niet mogelijk om hier nog het tarief van 52% toe te passen. Omdat de Belastingdienst pas zo laat bekend heeft gemaakt dat in het tarief van 52% van kracht blijft voor anonieme werknemers en de afkoop van lijfrentes, konden softwareleveranciers dit niet op tijd aanpassen.

Geen uitzondering voor RVU-regeling

Daarom zal de fiscus in 2018 geen correctieverplichting of naheffing opleggen aan werkgevers die toch het tarief van 51,95% hanteren. Voor de pseudo-eindheffing RVU-regeling moet echter wel altijd het percentage van 52% worden toegepast.