Loonbelastingtabellen 2019 nu mét onderscheid woonland

De Belastingdienst heeft de loonbelastingtabellen voor 2019 online gezet. Dit jaar zijn er voor het eerst verschillende tabellen voor werknemers die inwoner zijn van Nederland, van de zogenoemde landenkring en van een land daarbuiten.

8 januari 2019 | Door redactie

Hoeveel loonbelasting/premie volksverzekeringen uw organisatie in de loonaangifte moet inhouden op het loon van een werknemer, hangt af van een heel rijtje variabelen.

  • het soort loon (periodiek of eenmalig);
  • of de werknemer verzekerd is voor alle volksverzekeringen (standaard- of herleidingssituatie);
  • of hij loon uit tegenwoordige of vroegere dienstbetrekking krijgt (witte of groene tabel);
  • over welk tijdvak (tool) hij zijn loon ontvangt (per week, vier weken, maand, kwartaal);
  • of hij de loonheffingskorting laat toepassen.

Woonland is per 2019 ook onderscheidende factor

Met ingang van 2019 is ook het woonland van de werknemer een onderscheidende factor geworden in het bepalen van de loonbelasting/premie volksverzekeringen van werknemers. Een werknemer komt namelijk alleen nog in aanmerking voor toepassing van de complete loonheffingskorting als hij inwoner is van Nederland.
Voor werknemers uit de zogenoemde landenkring (een andere lidstaat van de Europese Unie of Noorwegen, Liechtenstein, IJsland, Zwitserland of een BES-eiland) gelden aparte tabellen waarin alleen het premiedeel van de loonheffingskorting nog is verrekend, plus het belastingdeel van alleen de arbeidskorting. Voor werknemers van buiten de landenkring gelden weer andere tabellen, waarin het belastingdeel van de loonheffingskorting helemaal buiten beschouwing blijft.

Rekenhulp op de site van de Belastingdienst

Voor al deze gevallen zijn via de rekenhulp op de site van de Belastingdienst pdf- en excel-tabellen beschikbaar. In de eerste kolom van de tabellen staat het tabelloon. In de kolom erachter staat het bedrag dat uw organisatie als loonbelasting/premie volksverzekeringen op het loon van de werknemer moet inhouden. Valt het daadwerkelijke loonbedrag tussen twee bedragen in de tabel, dan moet het lagere loonbedrag worden aangehouden.