Loonbelastingtabellen 2021 staan online

De Belastingdienst heeft de loonbelastingtabellen voor 2021 gepubliceerd in de online rekenhulp. Bij de keuze van de juiste tabel zijn het aangiftetijdvak en het woonland van de werknemer doorslaggevend.

6 januari 2021 | Door redactie

De witte en groene standaardtabellen voor 2021 die gelden voor werknemers die in Nederland wonen bij een aangiftetijdvak van een maand vindt u kant-en-klaar in Excel op de site van Rendement. Ook de groene en witte standaardtabel voor bijzondere beloningen heeft Rendement direct beschikbaar gemaakt. De complete lijst met alle loonbelastingtabellen van 2017 tot en met 2021 is te vinden via een keuzemenu op de site van de Belastingdienst

Aparte tabellen voor werknemers die in het buitenland wonen

Welke tabel een werkgever moet gebruiken voor de aangifte loonheffingen, hangt onder meer af van het land waar een werknemer woont. Buitenlandse werknemers hebben sinds 1 januari 2019 namelijk meestal geen recht op de volledige loonheffingskorting. Er zijn afzonderlijke tabellen voor vijf groepen werknemers: 

  • werknemers die inwoner zijn van Nederland;
  • werknemers die inwoner zijn van België;
  • werknemers die inwoner zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie of IJsland, Noorwegen, Liechtenstein, Zwitserland, Bonaire, Sint Eustatius of Saba (de zogenoemde landenkring);
  • werknemers die inwoner zijn van Suriname of Aruba
  • werknemers die inwoner zijn van een ander land dan de eerdergenoemde.

Meer informatie over de verplichtingen rondom de loonaangifte vindt u in de toolbox Verwerk de aangifte loonheffingen in 5 stappen.