Loonheffingen afdragen voor artiest kerstborrel?

28 november 2016 | Door redactie

Nodigt uw organisatie een dj, zanger of andere artiest uit om op te treden tijdens de kerstborrel van de zaak, dan is over de gage aan die artiest belasting verschuldigd. Hoe moet deze betaling in de loonadministratie worden verwerkt?

Uw organisatie hoeft via de loonaangifte maar beperkt loonheffingen af te dragen over de gage aan een ingehuurde artiest. Het bijzondere aan de artiestenregeling is dat er geen premie volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) verschuldigd is. Voor artiesten die in Nederland wonen, betaalt uw organisatie een vast tarief van (in 2016) 36,55% aan loonbelasting, voor artiesten uit het buitenland 20%. Voor artiesten die in het buitenland wonen, is er ook nog eens geen premieplicht voor de werknemersverzekeringen.

Gageverklaring overhandigen

Bij het sluiten van een overeenkomst met een artiest moet uw organisatie – als opdrachtgever – aan de artiest of de leider van een (artiesten)gezelschap een gageverklaring overhandigen. De Belastingdienst heeft hier een standaardformulier voor (pdf).
Op dit formulier vult de artiest of leider van het gezelschap zijn persoonlijke gegevens in – en bij een gezelschap ook die van de overige leden – het bedrag van de gage, de gewenste verdeling van de gage over de leden van het gezelschap en het bedrag van de kosten. Dit vormt de basis voor het berekenen van de door uw organisatie verschuldigde loonbelasting en premies.

Kostenvergoedingsbeschikking bewaren

Voor vergoedingen en verstrekkingen die tot de brutogage behoren – zoals de reiskosten zonder originele vervoersbewijzen – kan de artiest een zogenoemde kostenvergoedingsbeschikking aanvragen (pdf) bij de Belastingdienst. Hiermee geeft de fiscus aan welk deel van de gage aangemerkt wordt als kostenvergoeding. Als deze beschikking in de salarisadministratie bewaard wordt, hoeft uw organisatie hierover in de loonaangifte geen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen te berekenen en af te dragen. 

Bijlagen bij dit bericht

Bewaarplicht: Loonadministratie
E-learning | VideoCollege 8 minuten