Loonheffingen boven de maximale vrijwilligersvergoeding

25 februari 2021 | Door redactie

Als een werkgever een vrijwilliger een onbelaste vrijwilligersvergoeding geeft, mag dat niet meer zijn dan € 180 per maand en € 1.800 per jaar. Als de vergoeding hoger is, moet hij in principe loonheffingen inhouden en afdragen. Maar of dit zo is, hangt af van de situatie.

Een werkgever kan vrijwilligers een onbelaste vrijwilligersvergoeding geven. Het gaat hierbij om een vergoeding die zo laag is, dat deze niet in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van het werk. Sinds 1 januari 2021 mag deze vergoeding maximaal € 180 per maand en € 1.800 per jaar bedragen. Als de werkgever onder dit maximumbedrag blijft, hoeft hij geen loonheffingen in te houden en af te dragen.
Als een werkgever een hogere vergoeding geeft dan de maximumbedragen, is het afhankelijk van de situatie of hij loonheffingen verschuldigd is. Dit staat in een update van de handreiking Vrijwilliger en vergoeding van Forum Salaris, een online forum van de Belastingdienst.

Geen voordeel? Geen loonheffingen verschuldigd 

Zo hoeft een werkgever geen loonheffingen in te houden en af te dragen, als de vrijwilliger alleen een vergoeding ontvangt voor de werkelijk gemaakte kosten. In dat geval is er namelijk geen sprake van een voordeel.
Maar ontvangt de vrijwilliger naast de kostenvergoeding ook nog andere vergoedingen of verstrekkingen? Dan moet de werkgever beoordelen of er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. Als dat zo is, moet hij loonheffingen inhouden en afdragen. Dan bepaalt de hoogte van de vrijwilligersvergoeding dus niet of hij loonheffingen moet inhouden.

Bijlagen bij dit bericht