Loonheffingskorting stijgt in 2021

De meeste heffingskortingen gaan het komende jaar omhoog, zo blijkt uit het Belastingplan 2021 dat gepresenteerd is op Prinsjesdag. De maximale algemene heffingskorting komt daardoor in 2021 uit op € 2.837.

15 september 2020 | Door redactie

In het Belastingplan 2021 zijn de bedragen bekendgemaakt die naar verwachting in 2021 voor de heffingskortingen gaan gelden. Iedere werknemer die in loondienst werkt, heeft bij één werkgever recht op toepassing van de loonheffingskorting. Loonheffingskorting is de verzamelnaam voor alle kortingen op de loonbelasting/premie volksverzekeringen. Hieronder vallen de algemene heffingskorting, de arbeidskorting, de ouderenkorting, de alleenstaande-ouderenkorting, de jonggehandicaptenkorting en de levensloopverlofkorting.

Grote stijging arbeidskorting

Het kabinet schroeft de arbeidskorting op door een geplande verhoging van 2022 naar voren te halen. De maximale arbeidskorting gaat daardoor omhoog van € 3.819 naar € 4.205. Ook de jonggehandicaptenkorting, de ouderenkorting voor lagere inkomens en de alleenstaande-ouderenkorting stijgen ten opzichte van dit jaar, zoals te zien is in onderstaande tabel. Alleen de maximale inkomensafhankelijk combinatiekorting – geen onderdeel van de loonheffingskorting – daalt. Voor 2020 en 2021 zijn de bedragen en percentages van de heffingskortingen als volgt (voor 2021 onder voorbehoud):

Heffingskortingen 2020 2021
Maximale algemene heffingskorting onder AOW-leeftijd € 2.711 € 2.837
Maximale algemene heffingskorting vanaf AOW-leeftijd € 1.413 € 1.469
Afbouwpercentage algemene heffingskorting 5,672% 5,977%
Minimale algemene heffingskorting € 0 € 0
Maximale arbeidskorting € 3.819 € 4.205
Maximaal afbouwpercentage arbeidskorting 6,00% 6,00%
Minimale arbeidskorting € 0 € 0
Maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting € 2.881 € 2.815
Jonggehandicaptenkorting € 749 € 761
Ouderenkorting (lagere inkomens) € 1.622 € 1.703
Ouderenkorting (hogere inkomens) € 0 € 0
Alleenstaande-ouderenkorting € 436 € 443

 

Download de complete Miljoenennota 2021 (pdf) en het Belastingplan 2021 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.

Meer informatie over de aangifte inkomstenbelasting vindt u in de toolbox Stap voor stap door de aangifte inkomstenbelasting.

Bijlagen bij dit bericht