Losse correctieberichten over 2020 pas vanaf 1 februari

Werkgevers doen er goed aan losse correctieberichten over 2020 pas vanaf 1 februari 2021 te versturen. Als een werkgever de correctie eerder verstuurt, kan dit leiden tot verwerkingsproblemen bij de Belastingdienst, wat weer onterechte naheffingen of terugbetalingen tot gevolg kan hebben.

18 januari 2021 | Door redactie

Moet een werkgever over het laatste aangiftetijdvak 2020 nog aangifte loonheffingen doen? Dan doet hij er goed aan pas een los correctiebericht over 2020 te versturen als de uiterste aangiftetermijn van het laatste tijdvak is verstreken. Dit geeft Forum Salaris, een online forum van de Belastingdienst, aan. Als de werkgever in januari een aangifte over 2020 wil corrigeren, kan hij een correctiebericht meesturen bij de aangifte van december 2020. Dit kan tot 1 februari 2021. Wil de werkgever in januari de aangifte van december corrigeren? Dan moet hij een nieuwe of aanvullende aangifte versturen. Dit moet hij dus niet doen met een correctiebericht, omdat de uiterste aangiftetermijn nog niet is verstreken. Als hij in januari toch een losse correctie heeft verstuurd, kan hij dit herstellen door de correctie alsnog mee te sturen met de aangifte van december 2020.

Meerder tijdvakken corrigeren

Vanaf 1 februari kan een werkgever de loonaangiften van het vorige kalenderjaar corrigeren via losse correctieberichten. Als hij meerdere tijdvakken wil corrigeren, heeft het de voorkeur om alle correcties in één los correctiebericht te verwerken, zo geeft Forum Salaris aan. De werkgever ontvangt dan één bericht van de Belastingdienst waarin alle tijdvakken verwerkt zijn.