Losse correctieberichten over 2022 pas vanaf 1 februari

18 januari 2023 | Door redactie

Werkgevers doen er goed aan losse correctieberichten over 2022 pas vanaf 1 februari 2023 te versturen. Als een werkgever de correctie eerder verstuurt, kan dit leiden tot verwerkingsproblemen bij de Belastingdienst. En dat heeft mogelijk onterechte naheffingen of terugbetalingen tot gevolg.

Moet een werkgever over het laatste aangiftetijdvak van 2022 nog aangifte loonheffingen doen? Dan doet hij er goed aan pas een los correctiebericht over 2022 te versturen als de uiterste aangiftetermijn van het laatste tijdvak is verstreken. Dat staat op Forum Salaris, een online forum van de Belastingdienst (account nodig). Als de werkgever in januari een loonaangifte over 2022 wil corrigeren, kan hij een correctiebericht meesturen bij de aangifte van december 2022. Dit kan tot 1 februari 2023.

Aangifte december corrigeren met nieuwe of aanvullende aangifte in januari

Wil de werkgever in januari de aangifte van december corrigeren? Dan moet hij een nieuwe of aanvullende aangifte versturen.Dit moet hij dus niet doen met een correctiebericht, omdat de uiterste aangiftetermijn nog niet is verstreken. Als hij in januari toch een losse correctie heeft verstuurd, kan hij dit herstellen door de correctie alsnog mee te sturen met de aangifte van december 2022.

Meerdere tijdvakken corrigeren

Vanaf 1 februari kan een werkgever de loonaangiften van het vorige kalenderjaar corrigeren via losse correctieberichten. Als hij meerdere tijdvakken (infographic) wil corrigeren, heeft het de voorkeur om alle correcties in één los correctiebericht te verwerken. De werkgever ontvangt dan één bericht van de Belastingdienst waarin alle tijdvakken verwerkt zijn.