Maak bezwaar tegen de crisisheffing!

8 maart 2013 | Door redactie

Verdiende u als bestuurder in 2012 meer dan € 150.000 of had uw organisatie werknemers in dienst waarvan het jaarsalaris boven dit grensbedrag uitkwam? Dan moet u deze maand rekening houden met de eenmalige werkgeversheffing van 16% over het bedrag dat deze grens overschrijdt. Mogelijk is er nog een uitweg, want de kans bestaat dat deze heffing in strijd is met het Europees recht. Teken daarom meteen bezwaar aan tegen uw loonaangifte!

In het bericht ‘U betaalt 16% crisisheffing over hoge beloning’ op Bestuur Rendement las u eerder al dat het kabinet een aantal maatregelen heeft genomen die nodig zijn om aan de Europese begrotingseisen te voldoen. De crisisheffing is er daar één van. Deze heffing komt naast de loonheffing die uw organisatie al heeft ingehouden op uw loon of het loon van uw werknemer. Er zijn echter redenen om aan te nemen dat deze pseudo-eindheffing hoog loon in strijd is met het Europees recht. De terugwerkende kracht die geldt voor het genietingsmoment van deze heffing, zou namelijk in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Terugwerkende kracht door rechter niet gerechtvaardigd

Doordat de maatregel pas in april 2012 bekend werd gemaakt, kon u in de eerste maanden van vorig jaar nog niet op de hoogte zijn dat de maatregel het jaarloon over 2012 betreft. Dezelfde vorm van terugwerkende kracht geldt ook voor de pseudo-eindheffing bij excessieve ontslagvergoedingen. De rechter heeft onlangs over deze heffing uitspraak gedaan dat er geen of onvoldoende rechtvaardiging is voor de terugwerkende kracht. Hetzelfde zal dan (misschien) ook gelden voor de crisisheffing. De verwachting is overigens wel dat staatssecretaris Weekers van Financiën tegen deze uitspraak in cassatie gaat bij de Hoge Raad.