Meeste heffingskortingen iets hoger

De meeste heffingskortingen gaan het komende jaar omhoog, zo blijkt uit het Belastingplan 2022 dat gepresenteerd is op Prinsjesdag. De maximale algemene heffingskorting komt daardoor in 2022 uit op € 2.874.

21 september 2021 | Door redactie

In het Belastingplan 2022 zijn de bedragen bekendgemaakt die naar verwachting in 2022 voor de heffingskortingen gaan gelden. Iedere werknemer die in loondienst werkt, heeft bij één werkgever recht op toepassing van de loonheffingskorting. Loonheffingskorting is de verzamelnaam voor alle kortingen op de loonbelasting/premie volksverzekeringen. Hieronder vallen de algemene heffingskorting, de arbeidskorting, de ouderenkorting, de alleenstaande-ouderenkorting, de jonggehandicaptenkorting en de levensloopverlofkorting.

Stijging van de arbeidskorting

Voor 2021 en 2022 zijn de bedragen en percentages van de heffingskortingen als volgt. De cijfers voor 2022 zijn nog onder voorbehoud:

Heffingskortingen 2021 2022
Maximale algemene heffingskorting onder AOW-leeftijd € 2.837 € 2.874
Maximale algemene heffingskorting vanaf AOW-leeftijd € 1.469 € 1.487
Afbouwpercentage algemene heffingskorting 5,977% 5,977%
Minimale algemene heffingskorting € 0 € 0
Maximale arbeidskorting € 4.205 € 4.260
Maximaal afbouwpercentage arbeidskorting 6,00% 5,86%
Minimale arbeidskorting € 0 € 0
Maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting € 2.815 € 2.534
Jonggehandicaptenkorting € 761 € 771 
Ouderenkorting (lagere inkomens) € 1.703 € 1.726
Ouderenkorting (hogere inkomens) € 0 € 0
Alleenstaande-ouderenkorting € 443 € 449