Minder premiekorting voor scholingsbelemmerden

12 april 2017 | Door redactie

Werkgevers die scholingsbelemmerden in dienst hebben, krijgen voor hen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 mogelijk veel minder premiekorting: € 2.000 per werknemer per jaar in plaats van € 7.000. De maatregel staat in de nieuwste versie van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2017.

In de Nieuwsbrief Loonheffingen 2017 staat dat werkgevers die een scholingsbelemmerde werknemer – dat is een werknemer die moeite heeft gehad met het volgen van onderwijs – in dienst hebben, altijd nog maar € 2.000 premiekorting per werknemer per jaar mogen toepassen bij de aangifte loonheffingen. Dat was voor een deel van de scholingsbelemmerde werknemers € 7.000 per werknemer per jaar.

Terugwerkende kracht

De verlaging van de premiekorting gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2017, ook als uw organisatie de scholingsbelemmerde al vóór die datum in dienst genomen heeft. Werkgevers die bij de eerste loonaangiftes van dit jaar premiekorting toegepast hebben, moeten die daardoor mogelijk corrigeren. In het Handboek Loonheffingen 2017 (tool) was deze gelijktrekking in februari al verwerkt.

Doelgroep banenafspraak niet langer van belang

Tot 2017 hadden werkgevers recht op:

  • maximaal € 7.000 premiekorting per jaar voor een scholingsbelemmerde die niet tot de doelgroep banenafspraak behoort;
  • maximaal € 2.000 premiekorting per voor een scholingsbelemmerde die wél tot de doelgroep banenafspraak behoort – en dus niet in staat is om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen. Voor deze groep scholingsbelemmerden kunnen werkgevers ook loonkostensubsidie krijgen. De premiekorting is daarom lager.

Met ingang van 1 januari 2017 zijn deze twee doelgroepen gelijkgetrokken en geldt een premiekorting van maximaal € 2.000 per jaar voor alle scholingsbelemmerden. Dat kan voor uw organisatie een flinke financiële tegenvaller zijn.