Minder premiekorting voor Wajonger in dienst

29 juni 2015 | Door redactie

U ontvangt vanaf 1 januari 2016 mogelijk minder premiekorting als u Wajongers in dienst heeft, vanwege de harmonisatie van de instrumenten van de Participatiewet. Dit is opgenomen in een wetsvoorstel, dat nu bij de Tweede Kamer ligt.

Op dit moment kunt u voor Wajongers drie jaar lang maximaal € 7.000 per jaar korting krijgen op de premies werknemersverzekeringen. Voor Wajongers die met loondispensatie werken is de maximale premiekorting € 3.500. Loondispensatie houdt in dat u werknemers met een arbeidsbeperking tijdelijk minder dan het minimumloon mag betalen als ze door hun handicap minder productief zijn dan hun collega's. Door het wetsvoorstel Harmonisering instrumenten Participatiewet (pdf) wordt de mobiliteitsbonus die uw organisatie voor Wajongers ontvangt per 1 januari 2016 verlaagd naar € 1.800 per jaar. Heeft u voor die tijd een Wajonger in dienst genomen, dan zal voor die gevallen geen overgangsrecht gelden. 

Eenduidig pakket maatregelen voor werkgever

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken wil met het wetsvoorstel de ondersteuningsmogelijkheden voor werkgevers harmoniseren, zodat u als werkgever met een eenduidig pakket maatregelen te maken heeft als u banen aanbiedt aan mensen met een arbeidsbeperking. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de premiekorting en de no-riskpolis en gelden voor alle werknemers die onder de doelgroep van de banenafspraak vallen. Dat zijn niet alle werknemers die onder de Participatiewet vallen, maar alleen Wajongers, mensen met een WIW/ID-baan, mensen met een WSW-indicatie en mensen uit de Participatiewet die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.